Zařízení oceláren

Vodou chlazená víka EOP a LF

Šrotové koše

Licí pánve

Odsávací potrubí