Tlakové nádoby První železářské společnosti Kladno

Z přehledu oprávnění a certifikací firmy je patrné, že firma je schválena jako výrobce tlakových nádob podle těchto předpisů:

 • ČSN 69 0010
 • Německých předpisů HP0 / AD-Merkblatt
 • Předpisů Det Norske Veritas, pro výrobu tlakových nádob I a II třídy pro námořní pravidla
 • Rakouských předpisů ÖNORM M7812-1
 • Předpisů Germanischer Lloyd
 • evropské direktivy 97/23/EC (moduly G, H, A, A1) a odpovídajícímu NV č.182/1999 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Firma má k disposici dostatečné technické a strojní vybavení, které umožňuje běžně vyrábět tlakové nádoby těchto rozměrů:

 • Průměr pláště nádoby : 500 až 3 000 mm
 • Tloušťky plechu plášťů : 4 - 60 mm
 • Délka jednoho lubu : 3 000 mm
 • Celková délka nádoby : 12 000 až 30 000 mm
 • Celková hmotnost nádoby : až 40 000 kg

Největší zkušenosti máme z výroby:

 • Nadzemních zásobníků (2,7 a 4,85 m3) určených pro skladování zkapalněného propan-butanu; zásobníky byly vyráběny sériově tři roky pro tuzemský trh podle ČSN 690010, ČSN 690012
 • Vzdušníků, určených zejména pro centrální zdroje stlačeného vzduchu (kompresorovny); objemy = 1 až 10 m3, tlaky = 0,6 / 1,0 / 1,6 MPa
 • Různých zásobníků, dílů chladících soustav (Receiver, Sammler, Adsorption vessel), zejména pro medium NH 3/R707/ Amoniak; pro běžné parametry : tlak 16 až 32 barů / pracovní teploty : -40/+50°C / objemy : 50 až 32 000 litrů; uvedené zásobníky jsou zpravidla navrhovány, vyráběny a přejímány dle AD-Merkblatt, DNV a evropské direktivy 97/23/EC
 • Výměníků (dílů chladících soustav) se svařovanými trubkami v trubkovnici, průměr výměníků 323 až 2 400 mm × 1 500 až 8 000 mm; trubky - ø8×0,8 až ø25×2
 • Kontrolu svarových spojů provádíme v souladu s patřičnými normami (EN, ČSN, DIN a pod.) nebo podle přání zákazníka prozářením (RT) nebo ultrazvukovou metodou (UT), případně MT a PT. K zajištění stavební a první tlakové zkoušky (vodou nebo i vzduchem) máme odpovídající podmínky a zařízení.