Svařování První železářské společnosti Kladno

První železářská společnost Kladno, s.r.o. vlastní certifikaci systému zajištění Standardních požadavků na jakost při tavném svařování kovů dle EN 729-3.PŽSK je dále odborně způsobilá dle požadavků normy ČSN 73 2601 změna Z2:1994 k provádění ocelových konstrukcí (výrobní skupiny A a B) v rozsahu prvního stupně způsobilosti podle článku 203 normy – Velký průkaz způsobilosti.

Svařování ocelových konstrukcí

a tlakových nádob je prováděno ověřenými svařovacími postupy, při nichž využíváme následujících svařovacích metod dle ČSN ISO 857:

 • 111 ( MMA) ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou
 • 114 (FCAW) svařování plněnou elektrodou (bez ochranného plynu)
 • 121 ( SAW) svařování pod tavidlem drátovou elektrodou
 • 131 (MIG) svařování tavící se elektrodou v inertním ochranném plynu
 • 135 (MAG) svařování tavící se elektrodou v aktivním ochranném plynu
 • 136 (MAG) svařování plněnou elektrodou v aktivním ochranném plynu
 • 141 (TIG) svařování wolframovou elektrodou v neutrálním ochranném plynu
 • 15 plazmové svařování
 • 311 (GW) svařování kyslíko-acetylenovým plamenem .
 • Svařovací automat ESAB (121) Sloup 3000×3000 mm, zdroj 800 A, SAW, MIG, MAG
 • Svařovací zdroje MIG/ MAG (135,136) 250 ÷ 500 A , klasické i pulzní zdroje
 • Svařovací zdroje TIG (141) 250 ÷350 A
 • Svařovací zdroje MMA (111) 300 A
 • Svářečka bodová
 • 1.1, 1.2, 1.3 (nelegované konstrukční oceli)
 • 2 (termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli s mezí kuzu až 690 MPa včetně vysokopevných a otěruvzdorných materiálů typu HARDOX, WELDOX, DOMEX, ALFORM a pod.)
 • 3 (zušlechtěné a precipitačně vytvrzené oceli)
 • 8 (austenitické korozivzdorné oceli, včetně kombinovaných spojů AK + St)
 • 31 (čistá Cu i slitiny Cu, kombinované spoje Cu+AK, Cu+St) 

Svařovací zdroje a zařízení:

Naši svářeči jsou kvalifikováni podle EN 287-1 (Zkoušení svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli). Jejich kvalifikace je průběžně přezkušována a zvyšována podle potřeb firmy. Nedestruktivní zkoušky svarů také potvrzují dobrou úroveň svářečů i postupů. Naše firma vlastní řadu ověřených a třetí stranou schválených svařovacích postupů dle norem řady ČSN EN ISO 15614-1 (dříve ČSN EN 288 -3) (WPQR/ WPS) i ověření kvalifikací potřebných pro výrobu tlakových zařízení dle s měrnice 97/23/ES (Příloha 1, článek 3.1.2)

Máme zkušenosti a schválené postupy i ze svařování těchto základních materiálů (členění dle CR ISO 15608):

 • 1.1, 1.2, 1.3 (nelegované konstrukční oceli)
 • 2 (termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli s mezí kuzu až 690 MPa včetně vysokopevných a otěruvzdorných materiálů typu HARDOX, WELDOX, DOMEX, ALFORM a pod.)
 • 3 (zušlechtěné a precipitačně vytvrzené oceli)
 • 8 (austenitické korozivzdorné oceli, včetně kombinovaných spojů AK + St)
 • 31 (čistá Cu i slitiny Cu, kombinované spoje Cu+AK, Cu+St)