Certifikace První železářské společnosti Kladno

První železářská společnost Kladno, s. r. o., je držitelem následujících oprávnění a certifikátů:

Certifikát systému kvality dle ISO 9001:2015, číslo 51193/A/0001/UK/Cz; 

ISO 14001:2015, číslo 57372/A/0001/UK/Cz

OHSAS 18001:2007 číslo 57372/B/0001/UK/Cz.

OPRÁVNĚNÍ ev. č.540/2/96-TZ-N A,B k provádění oprav a rekonstrukcí tlakových nádob stabilních skupiny A (TNS).

Certifikace o způsobilosti jako výrobce tlakových nádob dle německých předpisů AD 2000 -Merkblatt HP 0 a dle evropské direktivy pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Certifikát č. DG-0967.2018.001 od TÜV SÜD Industrie Service GmbH, D-Mnichov. Platnost do 09/ 2021.

Certifikát vyšší jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2. Certifikát č. TÜV SÜD-DG-0967.2018.001 od TÜV SÜD Industrie Service GmbH, D-Mnichov. Platnost do 08/ 2021.

Osvědčení pro uvádění stavebních výrobků na trh v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 pro Ocelové konstrukce třídy provedení do EXC 3 dle EN 1090-2.

Evidenční číslo 1017-CRO-08.274.854