Certifikace První železářské společnosti Kladno

První železářská společnost Kladno, s. r. o., je držitelem následujících oprávnění a certifikátů:

Certifikát systému kvality dle ISO 9001:2008, číslo 51193/A/0001/UK/Cz; 

ISO 14001:2004, číslo 57372/A/0001/UK/Cz

OHSAS 18001:2007 číslo 57372/B/0001/UK/Cz.

OPRÁVNĚNÍ ev. č.540/2/96-TZ-N A,B k provádění výroby, oprav a rekonstrukcí tlakových nádob stabilních skupiny A (TNS).

Certifikace o způsobilosti jako výrobce tlakových nádob dle německých předpisů AD 2000 -Merkblatt HP 0 a dle evropské direktivy 97/23/EC. Certifikát č. 600 006 724 od TÜV SÜD Industrie Service GmbH, D-Mnichov. Platnost do 04/ 2018.

Certifikát standardní jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2. Certifikát č. 600 0060 724 od TÜV SÜD Industrie Service GmbH, D-Mnichov. Platnost do 04/ 2018.

Certifikát odborné způsobilosti dle požadavků normy ČSN 73 2601 změna Z2:1994 k provádění ocelových konstrukcí (výrobní skupiny A a B) v rozsahu prvního stupně způsobilosti podle článku 203 normy – Velký průkaz způsobilosti (evidenční číslo 778/20/09/AW/IC/C) s rozšířením (dle č. 205 normy) pro ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah, ocelové konstrukce vysokých stožárů a ocelové konstrukce z ocelí vysoké pevnosti a mezí kluzu vyšší než 400 MPa. Platnost do 07/ 2012.